Spolupracujeme s Československým legionářem

Československý legionář – SPIA Czech, z. s.

Československý legionář – SPIA Czech /web http://cslegionar.cz/, je občanským, dobrovolným, politicky nezávislým nestranickým spolkem s právní subjektivitou, sdružující válečné veterány Československých zahraničních armád z doby 1. a 2. světové války, válečné veterány AČR – účastníky zahraničních vojenských misí (nositelů osvědčení „Válečného veterána“ podle zákona č.170/2002 Sb. ze dne 9. dubna 2002), účastíky misí OSN, tzv. […]